ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Կամսար Ավետիսյան

ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԷՏՅՈՒԴՆԵՐ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 1. 1-2 էջեր
 2. Կամսար Ավետիսյան
 3. Հայկական բարձրավանդակ
 4. Հայաստանը դարերի միջով
 5. Սովետական Հայաստանի պետական կառուցվածքը, վարչա–տերիտորիալ բաժանումը
 6. Սովետական Հայաստանի բնաշխարհը
 7. Սովետական Հայաստանի արդյունաբերությունը
 8. Սովետական Հայաստանի գյուղատնտեսությունը
 9. Երևանի ընդհանուր նկարագիրը
 10. Սևանի ավազան
 11. Լոռի (Գուգարաց աշխարհ)
 12. Հայաստանի առողջավայրերի մարգարիտը
 13. Հովք
 14. Զանգեզուրում.
 15. Անի և հարակից վայրեր
 16. Վանի նահանգ (վիլայեթ)
 17. Աղթամար
 18. Տարոնի պատմական հուշարձանները
 19. Սասուն
 20. Պատմական Հայաստանի սրբագործված անտառները
 21. Պուշկինի հետքերով, Հայկական բարձրավանդակով
 22. Հայոց Նոր տարին` նավասարդը և նրա տոնակատարության վայրերը
 23. Ինչ են պատմում ամիսների և օրերի անունները
 24. Հայերը Հնդկաստանում
 25. Հայաստան, Հայք և Արմենիա անունների մասին
 26. Աշխարհագրական տեղանուններ Հայաստանի անվամբ
 27. Տեղանուններ` կապված Շամիրամի և Արա Գեղեցիկի ավանդությանը
 28. Երևանը և նրա անվան պատմությունը
 29. Երևանի միկրոտոպոնիմիկան
 30. Հայրենիքում վերահաստատված տեղանուններ
 31. Ավանդություններով ստեղծված տեղանուններ
 32. Ինչ են պատմում հայրենի տեսարժան վայրերը
 33. Ներդիր

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր. Ավետիսյան Կ.Մ., Ավետիսյան Ա.Ա., Հայրենագիտական էտյուդներ։ «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1979
Տրամադրեց. Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև

Филип Марсден — Перекресток: Путешествие среди армян
Պատմական Հայաստանի քաղաքները

Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice