ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն , պատմություն եւ կրոնՄանկական
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
Հայ հեղինակների բանաստեղծություններ ու պատմվածքներ մանուկների համար, հայկական ժողովրդական հեքիաթներ ։
Նորություններ

11 օգոստոսի, 2006
Ավելացվեց Արև հայկական ժողովրդական հեքիաթների ժողովածուն։

12 փետրվարի, 2006
Ավելացվեցին Հովհաննես Թումանյանի «Ընտիր երկեր» ժողովածուից պատմվածքներ (Աղքատի պատիվը, Գիքորը, Գաբո բիձու շերամապահությունը և այլն): Ավելացվել են նաև Թումանյանի քառասունից ավելի հեքիաթներ:

27 փետրվարի, 2005
Ներկայացնում ենք Ներսես Շնորհալու գրչին պատկանող հանելուկներ։

23 նոյեմբերի, 2004
Ներկայացնում ենք Մեհրուժան եղբայր Բաբաջանյանի «Խաչապատում» գիրքը, ինչպես նաև իր հոդվածները քրիստոնեության ու հայկական եկեղեցու մասին, խրատական զրույցներն ու հեքիաթները։

21 ապրիլի, 2003
Աշխատեց գրադարանի հայերեն բաժինը։

Հեղինակներ

Բաբաջանյան Մեհրուժան
Թումանյան Հովհաննես (նաեւ անգլերեն ու ռուսերեն)
Շնորհալի Ներսես
Սահակյան Յուրի (նաեւ անգլերեն ու ռուսերեն)

* * *

Արև - Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ

ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice