ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն , պատմություն եւ կրոն Հայ ժողովրդի պատմություն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
Հայ ժողովրդի պատմություն. հին աշխարհ ու միջնադար , նորագույն պատմություն ։ Պատմական աշխատանքներ, տարեգրություններ ու փաստաթղթեր ։ Օտարազգի եւ հայ պատմիչներ ։
Նորություններ
15 փետրվարի, 2010
Դրվագներ Սյունիքի պատմության (կազմ)

20 հունվարի, 2009
Բազմաթիվ նոր գրքեր ու նյութեր.


13 մայիսի, 2008
Արցախ բաժնում զետեղվել են Վիկտոր Կրիվոպուսկովի՝ արցախյան շարժման ու պատերազմի մասին հիշողությունները (ռուսերեն)։


07 մայիսի, 2008
Գրադարանում զետեղվել է Արգամ Այվազյանի հեղինակությամբ ստեղծված Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները համահավաք ցուցակը։ Գիրքը պարունակում է բազմաթիվ հազվագյուտ լուսանկարներ։


13 ապրիլի, 2008
Զետեղվեց Արման Կիրակոսյանի Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը (19-րդ դարի 30-ական թթ. – 1914 թ.) աշխատությունը։


7 հունվարի, 2007
Գրադարանի ռուսական բաժնում տեղադրվեց պատմաբան ու արվեստագետ Գեորգ Գոյանի Հայ թատրոնի երկուհազարամյա պատմությունը երկհատոր աշխատությունը։

Հեղինակներ

Աբովյան Խաչատուր (ռուսերեն)
Աբրահամյան Ռաֆիկ (ռուսերեն)
Ադոնց Նիկողայոս
Այվազյան Արգամ
Այվազյան Արմեն (նաև անգլերեն)
Ավետիսյան Կամսար
Աքչամ Թաներ (ռուսերեն)

Բարսեգով Յուրի (ռուսերեն)
Բարտոն Կլարա (անգլերեն)
Բլիս Էդվին Մանսել (անգլերեն)
Բրայս Ջեյմս (անգլերեն)
Բրյուսով Վալերի (ռուսերեն)

Գանձակեցի Կիրակոս (ռուսերեն)
Գիբբոնս, Հելեն Դեյվենպորտ (անգլերեն)
Գոյան Գեորգ (ռուսերեն)
Գրիգորյան Գրիգոր (ռուսերեն)
Գրիգորյան Վարդան (ռուսերեն)

Դավրիժեցի Առաքել (ռուսերեն)
Դեմոյան Հայկ (ռուսերեն)
Դրասխանակերտցի Հովհաննես (ռուսերեն)

Զուլալյան Մանվել

Լամբերտ Ռոուզ (անգլերեն)
Լեհացի Սիմեոն (ռուսերեն)

Կիրակոսյան Արման
Կիրակոսյան Ջոն (ռուսերեն)
Կրիվոպուսկով Վիկտոր (ռուսերեն)

Հակոբյան Թադևոս
Հարբորդ Ջեյմս (անգլերեն)
Հարրիս, Հելեն (անգլերեն)
Հարրիս, Ռենդել (անգլերեն)
Հարությունյան Վարազդատ (ռուսերեն)

Ղուկասյան Հովհաննես (ռուսերեն)

Մամիկոնյան Հովհան
Միքայելյան Քրիստափոր (նաեւ ռուսերեն)

Յակոբսոն Անատոլի (ռուսերեն)

Նանսեն Ֆրիտյոֆ (անգլերեն ու ռուսերեն)

Շեխտման Պավել (ռուսերեն)
Շտուրմեր Հարրի (անգլերեն)

Պոտտո Վասիլի (ռուսերեն)

Սարգսյան Սարգիս

Վեգներ Արմին (անգլերեն ու ռուսերեն)
Վիլլարի, Լուիջի (անգլերեն)

Րաֆֆի (նաեւ անգլերեն ու ռուսերեն)

Քանաքեռցի Զաքարիա (ռուսերեն)

* * *

Կովկասյան Աղվանքի և Հայաստանի արևելյան կողմանց պատմության ու մշակույթի խնդիրների լուսաբանման շուրջ (ռուսերեն)

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության վերջին օրերը (անհայտ հեղինակի օրագիր)

Վրաստանի պատմություն

Բագրատիոնի Վախուշտի (ռուսերեն)

Տես նաև
ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice