ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Մանվել Զուլալյան

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ XIII-XVIII ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԸՍՏ ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

Previous | Բովանդակություն | Next

[էջ 357]

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Աբխազիա 93

Ագուլիս 138, 148, 205, 228, 268, 306, 327

Ադանա 10, 18, 59, 113, 154, 325

Ադիլջևազ 121

Ադրբեջան 45, 112, 117, 118, 120, 122, 132, 151, 155, 196—197, 199, 204, 213—214, 222, 225, 229, 240, 267, 307, 323, 324, 328

Ադրիանապոլիս 181

Ազով 178

Ալաշկերտ 19, 90, 121, 146

Ալբանիա 256

Ալբիստան 106—107

Ալեքսանդրեթ 11

Ալեքսանդրեթի ծոց 84

Ալժիր 313

Ախալցիխե 197, 230, 232, 332

Ախալքալաք 123, 128

Ակշեհիր 174

Ակչեկալե 120, 129

Աղթամար 101

Աղձնիք 112

Աղուանք 56, 186

Ամասիա 28, 45, 54, 64, 111, 116, 120 — 121, 125, 129, 131, 156, 172

Ամատուն 164

Ամերիկա (Հյուսիսային) 238, 243

Ամիդ 183

Ամստերդամ 45

Ամուկ 119

Ամփիրիե 314

Այաս 11, 16, 113

Այդըն 154

Այրարատ 123

Անատոլիա 101, 104, 106, 182

Անգլիա 29, 31 — 32, 36, 46, 61, 178, 195, 218, 219, 232, 234, 238, 240, 242, 316, 317

Անդրկովկաս 15, 38, 40, 49, 53—54, 60, 62, 60—70, 85, 121, 132, 134, 152,0156, 160, 178, 192, 195—196, 199, 217—218, 238, 240, 242, 245—247

Անի 10, 20

Անկարա (Անկիւրիա) 19, 90, 183, 319

Անտիոք 15, 79

Ապարաներ 320, 322

Ասորեստան 164, 267

Աստրաբադ 196, 207, 213, 240

Աստրախան 23, 29, 30, 48, 195, 325

Ավնիկ 114

Ավստրիա 134, 142, 154, 232, 244

Ատտալիա 11, 99

Արաբիա 17, 51, 193, 247

Արարատ (լեռ) 53, 201

Արարատյան դաշտավայր 54, 117, 141, 143—144, 146, 149

Արարատյան նահանգ (երկիր) 88, 91, 169, 171, 245, 247

Արաքս (գետ) 85, 109, 132, 146, 149, 156, 201, 211, 214—215, 231, 246, 270, 284, 334

Արծկե 29, 87, 112, 114, 116, 118, 143—144, 146, 178

Արծն 10

Արճեշ 24, 29, 112, 118, 131, 143, 144, 146, 151, 165, 178

Ատրպատական 90, 134, 140

Արդահան 122, 123

Արդեբիլ (Արտաւել) 37, 49, 100-102, 136, 252, 254, 255, 306

Արեշ 125

[էջ 358]

Արզինգա տե´ս Երզնկա

Արզինջան տե՛ս Երզնկա

Արզնի—Մադեն 64

Արզնի 59

Արցախ 97

Բաբելոն 153, 164, 172, 213, 218

Բաբեր 122

Բաբերդ (Բայբուրդ) 92, 122, 146

Բալխ 312

Բալկաններ 19, 26, 178, 220, 247

Բալսորա 298, 299

Բակալթու տե՛ս Բարդող

Բահրեյն կղզի 298

Բաղդադ 35—37, 46, 70, 78, 94, 114—115, 124, 132, 160, 164, 171, 172, 213, 214

Բաղեշ 149, 165, 176, 178, 224, 236

Բայազետ 19, 62, 64, 177, 248

Բանդար Աբասի 48, 288, 298, 313

Բանդար Կոնգո 276, 292

Բանդար դ'Հորմուզ 277

Բասեն 143

Բասենի դաշտ 125

Բաստիլի բանտ 182

Բասրա 36—37, 163, 222, 237—238, 241, 327

Բատավիա 297

Բարբարիա 51

Բարգուշատ 200, 203

Բարդող լեռ 86

Բարձր Հայք 116

Բարյութ (Բեյրութ) 263

Բաքու 240, 246

Բելգրադ 220

Բեհավենդ տե´ս Եղվարդ

Բենբեքի տե´ս Դիարբեքիր

Բենգալ 277

Բեռլին 12, 26

Բերիա 183

Բերկրի 29, 144, 146, 165, 178

Բիթլիս 24, 28—29, 59, 103, 113—114, 118, է20–121, 224, 306

Բիր 12

Բիրաջիկ 96

Բյուզանդիա 10, 67, 267

Բոմբեյ 298

Բոսնիա 135, 178, 256

Բոսֆոր 154

Բորչալու 239, 329, 332

Բուխարա 312

Բուխարեստ 26

Բուրսա 154, 306

Գալատա տե՛ս Ղալաթիա

Գայլգետ 92

Գանձակ տե՛ս Գյանջա

Գանձասար 192

Գյանջա (Գանճայ) 129, 142, 198, 200, 213, 215—216, 218, 225, 227, 229—230, 231, 246, 306, 325, 328-330, 332, 334

Գառնի 245

Գեորգիևսկ 238

Գեստ 316

Գերմանիա 22, 23, 134, 241

Գիլան 101, 102, 153, 196, 213, 240, 253, 306, 327, 334

Գյոկ-Կյումբեթ (Գեղանիստ) 167

Գյոկսու 111

Գյուրջիստան տե՛ս Վրաստան

Գորի 99, 128, 332

Գոա 34

Գրանժե 276

Գուրզոլա 15

Դաղստան 130, 155—156, 194—196, 213—214, 230, 242, 332, 334

Դամասկոս 37

Դամուր ղապի տե՛ս Դերբենդ

Դանուբ 19

Դատվան 24

Դարդանել 48

Դելիկլիտաշ 132

Դեվրիկ 235

Դերբենդ 15, 22—23, 30, 40, 48, 70, 88, 124, 156, 240, 242, 246

Դերջան 22, 24, 26, 92, 96, 98, 116, 146

Դիարբեքիր 24, 28, 59, 64, 106, 121, 152, 169, 171, 197, 201, 218, 301, 306

Դիզակ 125

Դմանիս 126, 128

[էջ 359]

Եգիպտոս 63, 72, 79, 80, 105, 106, 160

Եղվարդ 216—217, 221—222

Ենիկալե 234

Երզնկա 15, 19, 64, 75—76, 86—87, 89—90, 92, 95, 98, 106, 146

Երուսաղեմ 9, 37, 74, 105, 133, 161, 263

Երևան 33, 41, 45, 48, 50, 52, 53, 62, 65, 110, 119, 122, 126, 127, 129, 135, 137—145, 148, 150, 152, 155, 167, 169—172, 177, 200—201, 203, 210, 211—213, 215—217, 222, 224, 226, 228, 231, 239, 245—247, 267—268, 270—271, 282, 284, 286—287, 306, 322, 323, 327, 334

Եվդոկիա 183

Եվրոպա (Արևմտյան) 8, 9, 11—13, 38—39, 41, 65, 66, 77, 80, 82, 85, 93, 95, 97, 112, 122, 131, 134—135, 165, 180, 212, 237, 262, 295

Եփրատ 22, 96, 98 218, 247, 283

Զանգու 212

Զենջան 307

Զմյուռնիա 42, 54, 62, 225, 236, 282, 288, 306, 325

Էգլիս 306

Էկբատան 307

Էմրիտ 120

Էջմիածին 33, 45, 53, 65, 110, 191, 212, 267, 284

Էրզրում 19, 28, 41, 45, 52, 62, 64, 73, 86, 94, 114, 116, 119, 120, 124, 129—130, 131, 143, 146, 150, 155, 158, 162—163, 166—167, 171—173, 183, 194, 197, 201, 202, 215, 217—218, 221, 224, 235, 247, 262, 267, 270, 282, 283, 286, 306, 327

Էրմենեկ 83

Էվրեոս կղզի 96

Թաթարստան 253, 254

Թավրիզ 15 — 16, 19, 21—22, 24, 31—33, 35, 45, 47, 49, 54, 59, 64—65, 69, 74, 76, 80, 90, 92—93, 99—100, 102—103, 105, 110, 112, 114 — 117, 127, 130—132, 136—137, 140, 144, 145, 150, 155, 158, 159, 169, 175, 185, 204, 210, 212—214, 225—227, 229, 256—261, 268, 271—272, 275—276, 287, 301, 306—307, 325, 327—329

Թավրիստան 214

Թեհրան 20, 246

Թեոդապօլիս տե՛ս Էրզրում

Թերեք գետ 88, 156

Թիֆլիս (Թբիլիսի) 15, 23, 53, 62, 71, 99, 123, 126—129, 198, 213, 216, 230, 246, 328—334

Թմուկ (Թումեք) 123

Թորթոմ 120

Թոխատ 28, 32, 41, 54, 64, 95, 113, 236, 306

Թուրին 330

Թուրքեստան 214

Թուրքիա 6, 27—29, 32—34, 38—39, 41—44, 51, 53—54, 57—58, 63, 76, 94, 98, 104, 105, 132 — 133, 136, 144, 152, 156—157, 160, 178, 1\94, 207, 214, 218, 219—220, 231—235, 237—244, 256, 262, 267, 279, 285, 295, 297, 302, 334

Թուրքոմանիա 18, 84, 266

Ւբերիա տե´ս Վրաստան

Իգդիր 19, 90

Իզմիր տե՛ս Զմյուռնիա

Իկոնիայի սուլթանություն 66—67, 70—71, 75, 83, 95, 162

Իմերեթիա 232, 240

Իսպահան տե´ս Սպահան

Իսպանիա 133, 275, 319

Իսրայել 25, 254

Իտալիա 134

Իտիլ (Վոլգա) 15

Իրան 6, 22—24, 28—29, 31, 35 — 38, 40–41\, 44—47, 49 — 50, 54 — 55, 59 — 60, 62, 65, 69 — 70, 92, 94, 100—101, 103—104, 106, 110, 113—114, 119—122, 132, 146, 153, 155—157, 160—162, 170, 172, 184 — 187, 189, 196, 206 — 209, 211,

[էջ 360]

213—214, 218, 222, 225—226, 236—242, 245—246

Իրաք 94, 100, 103, 197, 204

Լահիջան 102

Լայպցիգ 40

Լանցեն 33

Լարենդա 83, 84

Լեզիան 253—254

Լեհաստան 22—23, 312, 319

Լենքորան 33

Լեսկա 161

Լիոն 14, 38, 45, 121, 301

Լիսաբոն 34

Լոնդոն 12, 46, 47, 187, 306

Լուար 284

Լուրիստան 323

Խալդեա 164

Խաչեն 70, 125

Խարբերդ 59, 106

Խիզան 121

Խլաթ 87, 114, 118, 119

Խնուս 143

Խոյ 19, 65, 90, 91, 109, 114, 118, 130, 146, 151, 1)55, 199

Խորասան 70, 192, 204, 213—214, 260, 323

Խուզիստան 192

Խօշապ 119, 175

Ծառ 129

Ծար 70

Կադիս 19

Կախեթ 142, 221, 329, 334

Կաղզուան 217, 284

Կահիրե 13, 37, 263, 301

Կամախ 87, 92, 111

Կանդահար 189, 190, 193, 204, 214, 323

Կանդիա 43, 48, 212

Կաստիլիա 19

Կասպից ծով 48, 63, 253, 254

Կասր-ե Շիրին 172, 222

Կարակորում 15, 68, 70, 72, 78 — 79

Կարահիսար 197

Կարամանիա 22, 93, 95 — 96, 105 — 106 108, 111, 113, 154, 163, 262

Կարա-Սաիդ 154

Կարբի 201

Կարին 15, 183 (տե՛ս նաև Էրզրում)

Կարլովից 177—178, 188, 234

Կարս 10, 20, 53, 54, 62, 71, 85, 110, 114, 116, 119, 120—121, 125—130, 144 — 146, 148, 167, 173, 197, 216, 217, 221, 224, 225, 271

Կաֆա (Թեոդոսիա) 21

Կեղի 92

Կեսարիա 106, 162

Կեսարուպոլիս 312, 314

Կերբելե 222

Կերմիան 204

Կերչ 234

Կիլբուրուն 234

Կիլիկիա 9—13, 16, 18, 22, 48, 59, 66, 67, 71 — 72, 77, 79—80, 82—85, 95—96, 99, 105—108, 1,11, 113

Կիպրոս 15, 22, 29, 37, 95, 99, 301

Կողբ 86

Կոնիա 116, 162

Կոճակ 92

Կոսովո 20

Կովկաս 15, 52, 88, 178, 192, 194, 232, 238, 244

Կրեբե 43

Կուբան գետ 244

Կուշեն 296

Կոստանդնուպոլիս 15, 19, 21, 26 — 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 56—57, 59, 62, 64, 74, 89, 93 — 94, 96, 105, 110, 116, 132, 134 — 135, 140—141, 145, 160, 162, 167, 182 — 184, 188, 196—197, 204, 206—210, 214, 219 — 220, 232, 235, 243, 262, 282, 306, 316

Կուր (Քուռ) գետ 123, 132, 214

Կուրճիստան տե՛ս Վրաստան

Հաագա 58

Հազեն 316

Հալեպ 37, 101, 131, 263, 301, 306

Հալիձոր 206

Հալիջան 122

Համ 70

[էջ 361]

Համադան 144, 164, 192, 204, 206—207, 213, 319

Հայկական լեռնաշխարհ 24, 92

Հասան-կալա (ղալա) 45, 54, 284

Հեյուկլու 113

Հեր 260

Հիսնքեյֆ 106

Հնդկական օվկիանոս 294, 297

Հնդկաստան 21, 31, 34, 37, 41, 45, 54, 221, 277, 280, 289, 292, 294, 296—298, 300—302, 308

Հոլանդիա 36, 46, 316—317

Հոլշտայն 40

Հոռոմ 70, 158

Հորմուզ 21, 36, 298

Հռոդոս 263

Հռոմ 33, 48, 52, 55, 70, 93, 134, 187—188, 273, 275

Հրազդան գետ 245

Հունաստան 182, 256

Հունգարիա 105, 113, 135, 262

Ղազախ 329

Ղազվին 30, 35, 49, 125, 307, 316, 327

Ղալաթիա 21, 183, 211

Ղայղուլի 217

Ղարաբաղ 90, 101, 119, 124, 125, 142, 143, 191 — 192, 198 — 200, 203, 229, 239—240, 245—246, 328

Ղարաղաջ 125

Ղարս տե՛ս Կարս

Ղափան 188, 199, 203—204, 206

Ղրիմ 21—23, 124, 207, 214—215, 220, 225, 234, 238, 240, 243

Ղում 278, 307

Ղփչաղ 90

Ճապաղջուր 112

Մադրաս 298

Մադրեսպատան 301

Մադրիդ 12, 19, 35

Մազանդարան 153, 196, 204, 207—209, 213, 240, 289

Մաթըլեն կղզի 263

Մալաթիա 111 — 112, 178

Մալակա 296

Մալթա 12

Մակու 20, 37, 91, 146

Մահմըտունք 165

Մահմուդաղար (ամրոց) 102

Մամեստա 10

Ման 50

Մանզակերտ 64

Մաշհադ 34, 323

Մասկատ 297—298

Մատրիգա 15

Մարաղա 115

Մարանդ 33, 130, 137

Մարաշ 80, 106—107, 163

Մարզենկան տե՛ ս Երզնկա

Մարզուան 222

Մարսել 54, 182, 301

Մեդիա 251, 260, 267, 271, 305 (տե՛ս նաև Ադրբեջան)

Մելաբուռ 297

Մեկկա 161

Մերդին 24, 64, 106, 121, 306

Միլան 12

Մինգրելիա 47, 331

Միջագետք 11, 69, 161, 164, 171, 261

Միջերկրական ծով 11, 95, 220

Մծբին 64

Մոդոն 256

Մոլդավիա 233, 244

Մոկս 221

Մոնտուար 276

Մոնղոլիա 15 —17

Մոսկովիա 291, 315

Մոսկվա (Մօսկով) 22, 40, 191, 244

Մոսուլ 161, 221

Մորեա 256

Մսր 70

Մուղանի դաշտ 15, 76, 94, 215

Մուշ 28, 87, 118, 120, 146, 224

Մուրաթ 46

Յանցզի 16

Յասի 244, 264

Նախիջևան 15, 21, 23, 33, 51 —52, 62, 65, 73, 76, 103, Ո9, 123, 129, 137-139, 148, 150, 156, 164—165, 170, 205—206, 213, 215, 226—228, 230, 245, 268, 293—294, 306, 311—312, 314—315, 320, 322 — 323, 326

[էջ 362]

Նախուա տե՛ս Նախիջևան

Նարիման 217

Նեապոլ 12

Նեջեֆ 222

Ներքին Հայք 261

Նիկոզիա 301

Նիկոպոլիս 19

Նոր Ջուղա (Զուլֆա) 35, 48—49, 54—55, 64 — 65, 193—194, 271, 276, 277, 279, 295, 306, 316—317

Շահապան 86

Շահաստան ի Թաւրէզ տե՛ս Թավրիզ

Շամ 70

Շամախի 15, 22—23, 30, 40, 48—49, 54, 62, 100, 102, 124, 186, 188—189, 191, 196, 204, 213, 215, 229, 306, 316, 328

Շամիրամայ ամուրն տե՛ս Վանա բերդ

Շարազուլ 164

Շարուր 103, 148, 268

Շեհրիզոր 177

Շեյնան 296

Շեռեան 92

Շերուան 267

Շիրազ 37, 204, 241, 275, 277, 279, 289, 292

Շրրակ 146

Շիրվան 88, 116, 123, 124, 126, 127, 130, 142, 146, 151—152, 155, 170, 197, 213, 228, 267, 327, 334

Շորագյալ 119, 144

Շվեդիա 61, 316

Շուշի 187, 245—246

Ոսկե Հորդա 88

Ոստան 24, 29, 121

Չալդըրան 109, 112, 130, 155

Չերնոգորիա 178

Չլդըր 122—123, 128, 130, 217, 242—243

Չորս 306

Պալան 298

Պարխարի լեռներ 76

Պարսից ծոց 35, 261

Պարսկաստան 23, 25, 27, 41, 46, 48, 50 — 51, 56, 58, 60, 90, 101, 106—107, 115, 118, 122, 125, 131, 133, 142 — 143, 145, 147, 152, 156, 166, 170—171, 188 — 190, 201, 208—210, 218, 226—227, 241, 251, 258—259, 263—268, 271—272, 275, 278, 282, 284—287, 289, 293 — 295, 297, 299, 301—302, 305—306, 309 — 312, 315, 317, 319—322, 330

Պետերբուրգ 195, 199, 241

Պերա 21, 89, 211

Պերսեպոլիս 37, 46, 48

Պորտուգալիա 261, 276, 297, 298

Պրուտ գետ 179

Ջահուկ 228, 326

Ջավախեթ 217

Ջենովա 10, 12, 15—16, 21, 66, 67, 82, 89

Ջիհան գետ 106

Ջուղա (Ջուլֆա) 31, 137—139, 150, 212, 215, 268, 271

Ռավեստեն 263

Ռենեկա 301

Ռեշտ 207

Ռիալտո 16

Ռիմնիկ գետ 244

Ռուան 45

Ռուբրուկ 15

Ռում 11

Ռումելի 94, 104, 165, 244, 256

Ռուսաստան 23, 48, 54, 62, 68, 134, 156, 178—179, 187, 188, 194, 207, 218-220, 231—235, 237-244, 247

Սալմաստ 91, 114, 136, 146, 155

Սամարղանդ 20

Սառուցյալ օվկիանոս 16

Սատաղ 92

Սարուխան 154

Սավրիա 83

Սեբաստիա 28, 54, 59, 64, 71, 76, 86, 89 — 90, 95, 116, 119, 127, 173, 222, 224, 236

Սելևկիա 83

[էջ 363]

Սեն-Ժերմեն 282

Սերայ 41

Սերավ 160

Սերբիա 256

Սերլիգա 120

Սիամ 312

Սիմիաք 254, 255

Սինոպ 19, 94

Սիոն 331, 333

Սիս 59, 84, 113

Սիսիան 199

Սիսուան 83

Սիտվորոտոկ 154

Սիրաս 258, 260

Սիրիա 18, 63, 69, 79, 154, 261, 263, 301

Սկյուտար 175

Սյունիք 59, 97, 203

Սոլդայա (Սուտակ) 15

Սոֆիան 130, 137, 152

Սպահան 22, 35, 37, 45—50, 54 — 56, 62, 136, 141, 144, 186, 188—190, 192, 204, 226, 236, 239, 271, 276, 287, 288, 290, 295, 301, 305—307, 312, 315, 317, 324, 327

Սպարտա 174

Սպեր 20, 146

Սվազ 197

Ստամբուլ 116, 164, 166, 203

Սուդան 261

Սուլթանիե 19—20, 22, 115, 307

Սուրաթ 277, 292, 296, 300, 301

Սուրբ Թոմաս 297

Սուրմալի 86, 88

Սևան 143

Սև ծով 11, 37, 53, 60, 63, 116, 212, 220, 243

Վալախիա 233, 244

Վաղարշապատ 134

Վայոց ձոր 70

Վան 24, 28, 29, 64, 87, 114, 117—118, 120—122, 131, 144, 146, 151, 152, 164, 165—166, 169, 171, 175—176, 178, 197, 199, 222, 267

Վանա բերդ 115

Վառնա 20

Վասպուրական 87, 122, 131, 158, 175, 178

Վարագա վանք 176

Վարանդա 125

Վատիկան 12

Վենետիկ 10, 12, 15—17, 21—23, 31—32, 45, 48, 66—67, 82 — 83, 93, 95, 99, 156, 201, 253, 261, 263, 306—307

Վերսեյ 262

Վիեննա 113, 115, 188

«Վիլայեթ-ի Գյուրջիստան» 120

Վրաստան 8, 14, 22, 28, 52, 60, 69—70, 87—88, 93, 99, 110, 116, 120, 123, 125, 127—129, 133, 142, 152, 155, 156, 170, 178, 190, 192, 195, 199, 204, 214, 216, 218, 221—222, 226, 230 — 231, 234, 238—247, 322, 323, 330—331

Տաճկաստան 9

Տանա (Ազով) 22

Տանայիս 15

Տարոն 156

Տարսոն 10, 59, 106, 113

Տիգրիս 164

Տիզակ տե՛ս Դիզակ

Տրանսիլվանիա 233

Տրապիզոն 10, 19 — 21, 53, 64, 73, 93, 94, 106, 197, 247, 263

Տրավա 260

Տրիալի 128

Տրիպոլի 15

Տուրին 12

Տուրնե 294

Ցեյլան 296

Ուչքիլիսա տե՛ս Էջմիածին

Ուսկիւտար տե´ս Սկյուտար

Ուրմիա (Ուրումի) 146, 227, 229, 325, 327, 328, 334

Ուրմիա լիճ 111

Ուրֆա 106, 121, 178, 306

Փազես 329

Փամմերոն 298

[էջ 364]

Փարիզ 12, 26, 27, 40, 43, 45—47, 51, 53, 58, 60, 63, 187, 301, 304

Փերսիա տե´ս Պարսկաստան

Փոքր Ասիա 10 — 11, 41, 45, 53—54, 70, 76—77, 82, 85, 90, 98, 104, 108, 127, 154, 161, 163, 175, 177, 207, 222, 235, 244, 247, 323

Փոքր Հայք 16

«Փուչ-ի շիկեստե» 159

Քալաթ 323

Քաղդիք 301

Քաշան 278, 307

Քառափոս 166

Քառքու 164

Քարթլի 192, 213

Քերքուկ 214

Քիլիս 48

Քյոսա-դաղ 67, 70, 71

Քյուչյուկ Կայնարջի 234, 235, 238, 240, 244

Քրդստան 58—59, 64, 94, 103, 111—112, 115, 117, 177, 222, 247, 306

Օդուար տե´ս Օրդուբադ

Օշակով 234

Օսմանյան կայսրություն 23, 27, 36, 39, 42—44, 57, 61—63, 93, 104, 112, 117, 120—121, 125, 135, 145, 154, 164—165, 177, 179, 194, 196, 220—221, 234, 238, 247

Օրդուար 324, 329

Օրդուբադ 138, 206, 227

Օրոգանի դաշտավայր տե՛ս Մուղանի դաշտ

Ֆարս 52

Ֆարրահաբադ 37, 153, 170

Ֆլանդրիա 15, 321

Ֆոկշան 244

Ֆրանսիա 15, 25, 35—36, 39, 43, 50, 53, 57—58, 61, 64, 84, 117, 178, 181, 195, 196, 214, 218—220, 225, 232, 234, 238, 240—243, 276, 278, 282—283, 291, 300—301, 306, 313, 320

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Զուլալյան Մ., Հայ ժողովրդի XIII—XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակների.- Եր. ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990.
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան
Սկան՝ Անի Քամալյան, Վահագն Մխոյան
OCR՝ Արշակ Ծառուկյան, Սոնա Ավագյան, Նելլի Հարությունյան, Գրիգոր Երիցյան, Անի Քամալյան, Հասմիկ Սողոմոնյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice