ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Մանվել Զուլալյան

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ XIII-XVIII ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԸՍՏ ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

Previous | Բովանդակություն | Next

[էջ 348]

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Աբաղա 71, 80

Աբազա փաշա 160, 163 173

Աբաս 1-ին շահ 32—38, 58, 132 — 136,142 — 143, 150—151, 154 — 155, 157, 160, 164, 184, 264, 267, 277, 284, 295, 298, 307

Աբաս 2-րդ շահ 40, 46, 50, 213

Աբասկուլի խան 285

Աբդալ խան 176

Աբդուլ Համիդ 1-ին 235, 244

Աբդուլլահ էֆենդի (մուֆթի) 197

Աբնադուլաթ (Ալիդոլի) տես Ալլաուդդեվլե

Աբրահամ Երևանցի 201, 203

Աբրահամ Կրետացի 216 — 217

Աբու Սայիդ 94

Ադիլգիրայ 124—125

Ազարիա 322

Ազարիս 311

Ազատ խան 229 — 230, 236, 328, 334

Աթա Սիմեոն Ռաբան 70

Ալադոլադ (Կարամանի իշխանի 262

Ալադոլադ (Սուդանի իշխան) 261

Ալաեդդին (Բաղեշի խան) 224

Ալաէդդին 83, 85

Ալամուր 101

Ալաուդդեվլե 105—108, 111

Ալբերի Ե. Ա. 27

Ալեքսանդր (Կախեթի իշխան) 142

Ալեքսանդր (վրաց թագավոր) 151

Ալեքսանդր Մակեդոնացի 263

դ'Ալեսանդրի Վինչենցո 29, 103, 121, 125

Ալեքսանդր 1-ին ցար 247

Ալեքսանդր խան (Լևանի որդի) 133

Ալեքսանդր Ջուղայեցի 182, 191

Ալի 103

Ալիբեկ 224

Ալիկուլի 126

Ալի Կուլի խան 245 — 246

Ալի Մերդան խան 226, 236, 323, 324

Ալի Մուրադ խան 62, 239 — 242, 245

Ալիշան Ղ. 83, 92 — 93, 100, 123

Ալի Ջանփոլադ 152

Ալի փաշա 137, 164

Ալի փաշա (Հեքիմ օղլի Կորներո, Երևանի սերասկեր) 212 — 213, 223

Ալլահկուլի բեկ կաջար 143

Ալլահվերդի խան 32, 143, 144, 151—152, 271

Ալխան Միրզա 116—117

Ալփ-Արսլան 77

Ալվանդ 100, 103, 256—258

Ալֆոնսս Պաեսա դե Սանկտա Մարիա 19

Ակակրոն (տարբերակ՝ Ակաբոն) 74

Ակինյան Ն. 149

Ահմեդ 1-ին սուլթան 141, 144 — 145, 158

Ահմեդ 3-րդ սուլթան 58, 178, 195, 207, 210

Ահմեդ փաշա (Բաղդադի վալի) 221

Ահմեդ փաշա (մեծ վեզիր) 173

Աղա Մուհամմեդ խան 62

Աղա-Մուհամմեդ խան 242, 245, 246

Ամիրգունա խան 155, 157 — 158, 167

Այբեգ 71

Անանուն վաճառական 24

Անասյան Հ. 8

Աննա Իվանովնա 213, 219

Անգելոս Պալեոլոգ 15

Անջիոլելլո Ջիովաննի Մարիա 21, 23—24, 97 — 99, 101, 106

Անտոնիո դե Գոուվեա 34 — 35, 137—149, 151—152, 155, 264, 266

Անտուան 280

[էջ 349]

Անտուան (կաթոլիկ հայր) 311

Անտուան դե Հերերա 266

Աշրաֆ 56, 206—207, 209

Առաքել Դավրիժեցի 134, 143 — 144, 149 — 150, 171, 175

Ասցելին Ն. 17, 69, 71

Ավգերյան Մ. 17

Ավգուստինոս Բաջեցի 149

Ավետիք պատրիարք 181 —182

Ավրիլ Ֆիլիպ 164

դ'Արամոն 28, 116—120

Արթուս Թովմաս 26

Արիֆի Ահմեդ փաշա 199—200, 205

Արմենուս 266

Արչիլ վրաց թագավոր 189

Արղուն խան 78, 80

Արսլան խան 229

Աւշարօղլի 223

Աւսման փաշա տե՛ս Ուզդեմիր Օսման փաշա

Բաբայան Լ. 17

Բաբա-Ֆաթհ-Ալի խան 242

Բաթու խան 68

Բակուր (Վախթանգ 6-րդի որդի) 198

Բաղդասար քահանա գրիչ 224

Բայազետ 1-ին սուլթան 19, 104 — 105

Բայազետ 2-րդ սուլթան 105 —106

Բայազետ Յըլդըրըմ 19, 85, 90

Բայազետ 2-րդ Օթոման 254, 256, 262

Բայբուրդյան Վ. 8

Բայջու-նոյոն 70, 71, 73

Բանիստր Թոմաս 31

Բարբարո Յոսաֆաթ (Ջոզեֆո)8, 22 — 23, 29, 99

Բարսեղ Վարագեցին 123

Բարտոլդ Վ. Վ. 7

Բեբե Սուլեյման 177

Բեբեր 289

Բեդրեդդեն Սիմավի 108

Բեյբարս (եգիպտական սուլթան) 79

Բենեդիկտոս 12-րդ պապ 17

Բենիամին դե Տյուդել 17

Բեշիր փաշա 160

Բերժերոն Պիեռ 17, 77

Բերտրանդոն դե լա Բրակիեր 18, 83 —84

Բերրոու 29

Բլանշֆոնտեն դե 280

Բյուսսոն 280

Բոդուեն Ժ. 37

Բոննակ բարոն դե 57 — 58

Բոննեվալ բարոն դե 61

Բրուգեման Օտտո 40

Բրուն Լ. Ֆ. 18

Բուդակ 106

Բուլգակով Դ. 238

Բուլդեֆել Վիլհելմ 17

Բուռնազյան Ս. Վ. 12

Բուսբեկ վան Օժիե Դիսլեն 28

Գալանոս Կղեմես 52

Գալլան Անտուան 43

Գալոյան Գ. Ա. 238

Գարսիա դե Սիլվա ֆիգուերա 35, 146, 153

Գեորգի 142

Գիյե դե բարոն 25

Գյոլներ Կարլ 26—27

Գյուար 280

Գոլովին 191

Գոլովկին 195

Գոմես դե Սալասար 19

Գորգին տե՛ս Յուսուֆ փաշա

Գրանլե դե 280

Գրենվիլ Հենրի 60

Գրիգոր Դարանաղցի 171 — 172

Գրիգոր երեց 165

Գրիգոր Լուսավորիչ 265, 267, 302

Գրիգոր վարդապետ Եղվարդցի 224

Գրուսսե Ռ. 12

Գույուկ խան 68, 71

Գուրգին խան 189 — 190

Գևորգ 88

Գևորգ գրիչ 86

Դադիան 331

Դալլամ Թոմաս 30

Դամադ Իբրահիմ փաշա 195, 210

Դավիթ (Տրապիզոնի կայսր) 93

Դավիթ (վրաց արքայազն) 69

Դավիթ-Բեկ 200—201, 205, 206

Դավիթ Նարին 69

Դարդել Հովհան 13

[էջ 350]

Դարեհ 263

Դե Գրուզենակ 211

Դե Լալեն 50, 282, 286 — 289, 300

Դելակրուա 53, 60

Դելակրուա Պետի Ֆրանսուա 42

Դե Լեոն 292

Դե Սոմերի 208 — 209

Դեսպինա 21, 93

Դյուգե 280

Դյուլորիե էդ. 12

Դյու Լուար 43 — 44

Դյու Ման Ռաֆայել 25, 41, 46, 49 — 50, 294, 305

Դյուպարկ 280

Դյուպրե Ա. 64, 246

Դյու Վինյոյ 44

Դոլիե Դելանդ 276, 280 — 281

Դոմինիկ 322

Դոփյան Աղբուղա 70

Դոփյան Գրիգոր 70

Դոփյաններ 97

Դրուվիլ Գասպար 64 — 65

Եաղուպ աղա 225

Եգեն Մեհմեդ փաշա 221—222

Ելիզաբեթ 30

Եկատերինա 2-րդ 232, 239, 241, 246

Եղիա (կաթոլիկ հայր) 316

Եսայի մարգարե 264

Զարբհանալյան Գ, Վ. 7 — 9

Զարդար Ալի փաշա 173

Զաքարիա 75

Զազարյան Ավագ 70

Զաքարյան Շահնշահ 70, 73, 75

Զաքեոս 87

Զուլալյան Մ. 8, 115, 119 — 120, 135, 154, 160, 162, 224, 237, 335

Զուլֆիգար խան 136

Էդվարդս Արթուր 29, 31

Էլհաջ Ահմեդ փաշա 221—222

Էմիր-Արսլան խան 328

Էմիր խան 123

Էմիր Շարաֆ 29

Էմմանուել (Պորտուգալիայի թագավոր) 261

Էպիկար 280

Էսպրինշար Ժակ 38

Էտյեն Կարնո 37

Էօստաժ դե Բարի 317

Թադեոս գրիչ 105

Թահերթեն 86 — 87, 89

Թահմազկուլի խան 57—59 (տե՛ս նաև Նադիր շահ)

Թահմասպ շահ 196—197, 199—200, 202, 205, 208—209, 211—213

Թահմասպ 1-ին շահ 28, 30, 112 — 117, 119 — 122, 125

Թաջիրյան Է. Խ. 250

Թավիլ Ահմեդ Սաչլը 154

Թեյմուրազ 157, 159

Թեյմուրազ 221, 226 — 227, 229, 323, 324, 328, 329

Թեքելու փաշա 158

Թեքտանդեր Գևորգ ֆոնդեր Յաբել տես Տեկտանդեր

Թոգուտար խան (Ահմեդ խան) 80

Թոխթամիշ 88, 90

Թովմա Մեծոփեցի 86 — 87

Թորլակ Հուքեմալին 108

Թոքմաք խան 122—123, 128 — 129

Ժան Բոտերո 266

Ժակ դե Ժանտ 44

Ժան դե Մանդևիլ 16—17

Ժերոմ դե Պոնշարտրեն 53

Ժյուեն Ժոզեֆ դե Նեվեր 308

Ժոբեր Ամեդեն 64, 247

Ժոզեժ Մարի դե Բուրժ 305, 308

Ժոնշեր 309, 311

Ժուրդեն դե Սեվերակ 76

Իբն Բիբի 11

Իբրահիմ (Կարամանիայի իշխան) 95

Իբրահիմ խան 128

Իբրահիմ սուլթան 174

Իբրահիմ փաշա (Էրզրումի վալի) 194, 197—199

Իբրահիմ փաշա (մեծ վեզիր) 113—114

Իդրիս մոլլա 111—112

Իմամ Ռիզա մութավելի 327

Իմանկուլի խան 123, 128, 131, 157

[էջ 351]

Իննոկենտիոս 4-րդ պապ 14, 68, 69

Իսահակ բեկ 95

Իսմայիլ իշխան 226

Իսմայիլ Միրզա 119

Իսմայիլ շահ 24, 25, 40, 50, 56, 101—112, 231—261, 329

Իսրայել գրիչ 124

Իսրայել Օրի 56, 187, 190

Լա Բուլլեյ լա Գուզ 44 — 45, 50, 282, 286 — 289, 292

Լա Գարդան 194

Լակրոզ 53

Լա Մաց 185

Լամբերտ Հյուգո 292

Լանգլուա Վ. 12, 67

Լենկ-Թեմուր (Թամերլան, Թիմուր) 18—19, 85—89, 92, 94

Լե Շատոնեֆ 220

Լեո 8, 52

Լեոպոլդ կայսր 188

Լեթուալ 277, 290, 292

Լիգորն իշխան 233

Լյուդովիկոս Բոլոնացի 93

Լյուդովիկոս 9-րդ 15, 72

Լյուդովիկոս 14-րդ 36, 43, 44, 50, 180—181

Լյուդովիկոս 16-րդ 62, 311, 314, 320

Լոյս Հելիան 262

Լոնժյումելի 13

Լոնժյումեն Անդրե դե 69

Լորենս Անանիացի 266

Լուսինյաններ 82

Լևոն 2-րդ 10—11

Լևոն 6-րդ 13

Լևոն Մեծագործ 67

Խալիլ փաշա 159

Խալկոկոնդիլ (Խալկոնդիլ) Լառնիկոս 26, 85, 89 — 90, 111

Խաղբակյանք 82

Խաչիկյան Լ. 86

Խարբանդա (Խուդաբանդա, տես Օլջեյթու խան) 82

Խոսրով փաշա 122, 162, 164

Խուբիլա 17

Խուդաբանդա Մեհմեդ շահ 127, 128, 130 — 132, 141, 267

Խունիատա Յանուշ 20

Կազեմբեկ 252 — 253

Կազի-Բուրհանեդդին 86

Կաթըրջի օղլի 174 — 175

Կալենդար օղլի 154

Կալիքստոս պապ 93

Կալոյոաննես 21

Կակաչ դե Զալոնկեմենի Էտիեն 33

Կանեցսոն Յանս տես Ստրույս

Կանտեմիր Դ. 57, 165

Կատերինո Զենո 21, 93, 101

Կարախան 112

Կարապետյան Մ. Մ, 335, 250

Կարա Մուստաֆա փաշա 43, 123, 125, 127—128

Կարա-Յուլուկ 86

Կարա-Յուսուֆ 92

Կարլ 5-րդ 112

Կարլոս 2-րդ 42, 46

Կարչխա խան 144, 158, 159

Կէնճալի Կէնճ Օսման Կէմալմազ 223

Կընալը 154

Կիննեյր Ջ. Մ. 64, 65, 248

Կիրա Կատերինա 93

Կիրակոս Գանձակեցի 14, 70

Կլավիխո Ռույ Գոնսալես դի 8, 18, 85, 87 — 91

Կլեմենտ պապ 182

Կղեմես 11-րդ պապ 78, 189

Կոլբեր 36, 50, 180, 294, 305

Կոմիտաս վարդապետ 182

Կոնտարինի Ամբրոզիո 8, 22—23, 29

Կոջա Յուսուֆ փաշա 242, 244

Կոստանդին 151

Կոստանդին 3-րդ թագավոր 198

Կոստանյանց Կ. 7

Կուրողենցի 36

Կորնելիզ լե Բրույն (Լե Բրեն) 54

Կոցեբյու Մ. դե 64 — 65

Կրուշինսկի Յուդե 55 — 56, 184 — 185, 187—190, 192 — 194, 199

Կուտա 202

Հալի 251, 267, 275

[էջ 352]

Հակոբ Դիվրիկեցի 224, 235

Հակոբյան Հովհ. 7, 16, 20, 24, 29, 31—32, 72—73, 75—77

Համզաբեկ 94

Համզա Միրզա 125

Համմեր Յ. 83, 85 — 89, 94 — 95, 129, 155, 174, 182, 214, 222, 232, 234

Հայդար շեյխ 100—102

Հայդար օղլի 174

Հաճի Չելեբի 332 — 333

Հանվեյ Ջ. 61, 187, 323

Հաջի Դավուդ 194 — 195

Հասան-Ջալալ 70

Հասան Ջալալյան Եսայի 56, 186 — 187, 192

Հասան փաշա 126, 135

Հաֆիզ փաշա 160

Հեթում 15, 17—18, 71, 73, 77—81, 83

Հեթում 2-րդ 80

Հեթումյաններ 82

Հեյ դե 35

Հեյդ Վ. 10-12

Հեյտար 227

Հենրիխ 2-րդ 28, 117, 120

Հերակլ (վրաց թագավոր) 198, 221, 224 — 231, 236, 238, 240—241, 322, 324—334

Հըզըր փաշա 132

Հիսուս Քրիստոս — 67, 78, 86, 183, 303, 305—306, 308, 320—322

Հիւսեյին 175

Հյուսեին Ալի Բեկ 32 — 33

Հյուսեին շահ 50, 56, 184 — 185, 188—190, 193, 196

Հյուսեյն Ալի խան 239

Հյուսեյն խան 144

Հոսեյն խան Զիյադօղլու կաջար 142

Հովհաննես Արճիշեցի 114

Հովհաննես երեց 13

Հովհաննես Սեբաստացի 222 — 223

Հովհաննիսյան Ա. Գ, 8, 11, 17, 48, 70, 74 — 75, 82, 93, 133 — 134, 186—187, 191

Հովսեփ 269

Հովսեփ Թացուեցի 165

Հովսեփ Վարտիկ 228, 326

Հովսեփյան Գ. 82

Հուլավու խան 70—71, 79

Հուսեյն Ջանփոլադ 152

Ղազան խան 80—82

Ղազար Ջահկեցի 186

Ղազի բեկ 136

Ղուկաս կաթողիկոս 239

Ղուկաս Ստեփանոսյան 200

Մաանի 279

Մագդելեն դե լա 44

Մաթյո 293

Մալխաս Չելեբի 176

Մալկհոլմ Ջ. 2 217

Մահմուդ 1-ին սուլթան 58, 210, 211

Մահմուդ (Բայազետի փաշա) 64

Մամիյ-Կլերակ 55—56, 196, 203

Մանանդյան Հ. 97

Մանգու խան 15, 72, 78

Մանսուր 236

Մանվել 89

Մանուչար 123, 128, 129

Մատթեոս Ավանիացի 48

Մատթեոս (Մատթեյ) Պարիսենսիս 70

Մարդինի 280

Մարիաժ 289

Մարիանի 125 — 126

Մարկո Պոլո 8, 15—16, 76 — 77, 266

Մարս 301

Մարսիլյի 61

Մարտիրոս գրիչ 105, 111, 173

Մարութա գրիչ 165

Մաքիավելի Նիկոլոզ 43

Մաքսիմիլիան կայսր 262

Մաքսուդ խան 127

Մեզերեյ դե 26

Մեթոդիոս 74

Մելիք Մուսի 205

Մելիք Փաշա 176

Մելիք Ֆրանգյուլ 203

Մեհմեդ 2-րդ սուլթան 20, 25, 26, 95, 263

Մեհմեդ 3-րդ սուլթան 38, 141, 145

Մեհմեդ 4-րդ սուլթան 42

[էջ 353]

Մեհմեդ կուլի խան (Վրաստանի վալի) 197—199

Մեհմեդ Սոկոլլի 126

Մեհմեդ Քյոփրյուլլու 177

Մեհմեդ Ֆաթիհ սուլթան 94—97, 99—100, 108

Մերխոշ փաշա 162

Մերկուրի 301

Մինյո Էտյեն 60, 207, 211

Միշել 190

Միրաք 21, .93

Միր-Վեիզ 189—190

Միրխոնդ 36

Միր Մահմուդ շահ 193, 194, 206

Միրնի Ս. Մ. 77

Միքայելյան Գ. 11, 77

Մյունիխ (ֆելդմարշալ) 220

Մոհամմեդ կուլիխան 198

Մովսես 25, 254

Մոտրե Օբրի դե լա 57, 178

Մուկե խան 72

Մուհամմեդ 251, 255, 262, 275

Մուհամմեդ Խուդաբանդա 33

Մուհամմեդ Կազիմ 200, 217

Մուհամմեդ փաշա 173

Մույախարտին տե՛ս Թահերթեն

Մուստաֆա 95

Մուստաֆա սուլթան 158, 178

Մուստաֆա տե՛ս Մանուչար

Մուրադ 100, 103

Մուրադ 1-ին սուլթան 85

Մուրադ 2-րդ սուլթան 20

Մուրադ 3-րդ սուլթան 30, 121, 125, 127—128, 131, 140

Մուրադ 4-րդ սուլթան 35—36, 163,166, 169—170, 172, 285

Մուրադ խան 258, 260

Մուրատ (վաճառական) տե ս Միրաք

Մուրադ փաշա Կույուջի 155

Մուրթուզալի 278

Յադիգյար բեգ 114

Յակոբ 119

Յաղուբ բեկ 253—254, 257

Յաղուբ սուլթան 99, 100, 103, 108

Յամպոլսկի Զ. Ի. 7, 8

Յասոն 266

Յուլիան 68

Յուսուֆ փաշա 128, 244

Նադիր շահ (Նադիրկուլի) 58—60, 82, 208—209, 213—215, 217—219, 221—222, 225, 236, 323—324

Նազար (խոջա) 35

Նաիմա 156

Նասուհ փաշա 155

Նեբի Գյուրջի 175

Նեպլյուև Ի. 195, 325

Ներսես Վարագեցի 118

Նիկոլա Պոլո 16

Նիշլի Մեհմեդ աղա 195

Նյուբերի Ջոն 31, 127

Նոյման Կ. Ֆ. 18

Նուրադդին 20, 91

Նուրե Սոֆի 83

Նուանտել դե (մարքիզ) 43

Շահ-Ռուխ 322—323, 326—327, 329

Շահկուլի խան 144

Շահրիմանյաններ 226, 324

Շասեպո դե 44

Շարաֆ խան Բիթլիսի 103, 113—114

Շարդեն Ժ. 45—47, 56, 110, 136, 150

Շարիեր Է. 27

Շեզնո Ժան 28

Շերիֆ փաշա 139—140, 142

Շեֆեր Շառլ 28, 33, 43, 50

Շէաստաքան 278

Շիլդբերգեր Հանս 18, 85, 88–—89, 91

Շինոն Գաբրիել 41, 49—50, 308

Շիո 313

Շիրլեյ Անտոնի 32—33, 134

Շիրլեյ Ռոբերտ 32, 134

Շկլովսկի Վ. 16

Չաղաթայներ 79

Չամչյան Մ. 86, 87, 90, 119, 175, 177, 181—183, 225—227, 236

Չարմաղան 70

Չափման Լորենս 29, 31

Չինգիզ խան 13

Չոմար 175—176

Չորլուլու Ալի փաշա 182

[էջ 354]

Չուգասզյան Բ. Լ. 223

Պալլաս 301

Պասիֆիկ 35

Պավել 1-ին 246

Պատրոնա Խալիլ 56, 58, 210, 211

Պաուլո 322

Պելիո Պ. 71

Պեյսոնել Մ. դե 60, 225—230

Պետիկ Պետրոս 45, 48

Պետրոս 1-ին 187, 198—192, 194 — 195, 234, 240

Պետրոս (աստվածաշնչ.) 303, 319

Պիետրո Դելլա Վալլե 36—38, 146, 149, 153—154, 156—159, 272, 279 — 280

Պիոս 2-րդ պապ 94

Պիրոմալլի (Փիրոմալլի) Պ. 52

Պիրքել 253

Պլանո Կարպինի 13—14, 17, 68, 69

Պոլիևկտով Մ. Ա. 7, 23

Պողոս վարդապետ 87

Պողոս Կաղզվանցի 244

Պռոշ իշխան 70

Պռոշյան Ամիր Հասան 71

Պռոշյանք 82, 97

Պոտյոմկին Գ. Ա. 239

Պորտեր Ջեյմս 60, 237

Ջանփոլադ 154

Ջաֆեր խան 245

Ջաֆեր փաշա 126

Ջեմելի Կարլո Կարերի 52

Ջեմշիդ 154

Ջենկինսոն Անտոնի 8, 29, 31

Ջիովի Պաոլո 26, 109—110

Ջհանշահ 92 — 94

Ջհանշահ Միրզա 91

Ջղալեզադե (Ջղալեի որդի) տե´ս Սինան փաշա

Ջոնսոն 29

Ջուջիներ 79

Ռաֆայել (Ժակ Դյուտերտր) 50, 277, 280

Ռիշելիե 35—36

Ռիկո (Ռայկոտ) 42, 160—164,, 166—167, 169, 171 — 172

Ռոդոլֆ Բրեսցին 330

Ռովինյի Մ. 276, 281

Ռոտա 24, 25, 50, 101 — 102, 104, 251

Ռուբրուկ Վիլհելմ 8, 17, 72 — 76

Ռուբրուք 13 —15

Ռուդոլֆ (գերմ. կայսր) 32—33

Ռուդտ-Կոլլենբերգ Վ. Հ. 12

Ռուստամ բեգ 99 — 101

Ռուստամ խան 165

Ռուստամ փաշա (մեծ վեզիր) 118—119

Սագրեդո դե 60, 204

Սալինյակ Բարոն դե 39, 135, 152, 154

Սախելի զադե Ֆեյզուլլահ փաշա 224

Սամվել Անեցի 9

Սայաթ-Նովա 246

Սանսոն Ն. 45, 49

Սանուտո Մ. 82

Սառա 94

Սարգիս 71

Սարը Մուստաֆա փաշա 202

Սելիմ 3-րդ սուլթան 64

Սելիմ Յավուզ 108 — 112

Սեն Պրիեստ 60

Սերսո Ժան Անթուան դյու 55

Սեֆի Կուլի խան 210, 212

Սեֆի շահ 40, 165, 169—170, 295

Սիգիզմունդ (հունգ. թագավոր) 19

Սիմոն 142

Սիմոն բեկ 125—126

Սիմոն Լուարսաբ 126, 128

Սիմոն խան 129

Սինան փաշա 127—128, 145—146, 148, 151—152, 154, 270—271

Սիտտի Մաանի 37

Սիւլեյման բեկ 175—176

Սկիպանո Մարիո 37

Սմբատ Գունդստապլ 77

Սմբատ սպարապետ 71—72

Սոլոմոն (Իմերեթիայի թագավոր) 232

Սոֆի 26, 27, 31

Սպարք Ջոն 31

Ստրեյս Յա. 8

Ստրույս Ժան 45, 48 — 49

Սուլեյման 3-րդ սուլթան 46

[էջ 355]

Սուլմեյման Կանունի 28, 30, 112—117, 120

Սուլմեյման փաշա (Չըլդըրի կառավարիչ) 242—243

Սուլմեյման 225

Սուվորով Ա. Մ. 244

Սուրխայ 194

Վախթանգ 6-րդ 60, 192, 197—198

Վահրամ Գագի 70

Վանդալ Ալբեր 43, 180—181, 184, 219, 220

Վասըֆ 233—234

Վարդան Բաղիշեցի 176

Վարդան Օձնեցի 245

Վելի Սուլթան 131

Վերժեն 61, 241

Վիժեներ Կա Բլեզ դե 26

Վիլլեբրանդ Օլդենբուրգցի 13

Վիլլոտ Հ. 51

Վիլնյով մարքիզ դե 57—59, 184, 214, 219, 220

Վիշնյակով 219

Վիոլետա 21

Վոլնեյ Ֆ. 62—63

Տաշեան Ն. Յ. 115

Տավերնիե Գ. 40

Տավերնիե Ժ. Բ. 39—42, 46, 49—50, 56, 167, 170, 276—278, 280—281

Տեխեյրա 36

Տեկտանդեր Գևորգ 33, 136, 139, 142

Տեվենո Ժ. 45, 276

Տեր-Ավետիսյան Ս. 141

Տոտտ Ֆրանսուա դե 61

Տուրնեբիզ Ֆ. 13

Տուրնեֆոր Պիտտոն դե 53—54

Ուգեդեյ խան 68

Ուզդեմիր Օսման փաշա 124, 130—131, 139, 145

Ուզուն Հասան 21—24, 26, 92, 97, 99, 100, 104, 252, 253

Ուզունչարշլ Ի. Հ. 195

Ուլամե 113—114

Ունչխան 13

Ուռհայեցի Մ. 9, 67

Ուստաջլու խան 24, 109

Ուրբանոս 8-րդ պապ 37, 52

Փափազյան Հ. 200

Փեչեվի Ի. 120, 126

Փիր-Բուղազ 84

Փիրղալեմյան Ղ. 164—165, 169

Քանդըլոր 263

Քասում-խան 324

Քեմալ փաշա զադե (մուֆթի) 127

Քենան փաշա 171 — 172

Քերիմ խան 236—237, 239

Քյոմուրճյան Երեմիա 168, 175, 182

Քյոռ Ահմեդ փաշա 325

Քյոռ Հասան 161

Քյոփրյուլու զադե Աբդուլլահ փաշա 197, 199, 210, 212, 214—216, 221

Օդերիկ Ուդինացի 16

Օդորիկոս Պորդենոնցի 19, 78

Օլեարիուս Ադամ 8, 39—40, 56, 102, 169—170

Օլիվիե Գ. Ա. 62—63

Օլջեյթու խան 82

Օնորե դ'Օքսեռ 294, 305

Օռլովսկայա Ն. Կ. 7, 8

Օսման (մեծ վեզիր) 211, 214

Օսման 2-րդ սուլթան 158, 160

դ'Օսսոն Մուրաջեա Իգնատիոս 61—62

Օտտեր Մ. 59, 204, 218—219, 223

Օրբելյան Ստեփաննոս 70

Օրբելյան Տարսայիճ 70

Օրմանյան Մ. 182—183

Ֆաթիմա 278

Ֆաթհ-Ալի սուլթան 200

Ֆաթհ-Ալի շահ 64, 247

Ֆարրուխ Յասար 100, 102

Ֆեբուր Միշել 44

Ֆեյզուլշահ (մուֆթի) 181

Ֆերդինանդ 2-րդ 28

Ֆերիոլ 182

Ֆերհադ փաշա 129—132, 139 — 140, 145

Ֆերրիեր-Սովբեֆ 62, 240—243, 248

Ֆիդել 330

Ֆիլիպ 2-րդ 33—34, 133

[էջ 356]

Ֆիլիպ 4-րդ 80

Ֆիլիպ դե Բուրգոնյը 253

Ֆիլիպ 38

Ֆիլիպ Կրուզե 40

Ֆիլիպ (Ռավեստենի կոմս) 263

Ֆլեորիո Թոմա Շառլ 50

Ֆրանսուա Լե Կոնտ 37

Ֆրանսուա (Կեսարուպոլսի եպիսկոպոս) 314—315

Ֆրիդրիխ 3-րդ 40

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Զուլալյան Մ., Հայ ժողովրդի XIII—XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակների.- Եր. ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990.
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան
Սկան՝ Անի Քամալյան, Վահագն Մխոյան
OCR՝ Արշակ Ծառուկյան, Սոնա Ավագյան, Նելլի Հարությունյան, Գրիգոր Երիցյան, Անի Քամալյան, Հասմիկ Սողոմոնյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice