ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Մանվել Զուլալյան

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ XIII-XVIII ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԸՍՏ ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

Previous | Բովանդակություն | Next

[էջ 365]

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ

Երկու խոսք 5
Աղբյուրագիտական ակնարկ 6
Հայ ժողովրդի քաղաքական պատմության հարցերը XIII—XV դարերում 66
Հայաստանի քաղաքական վիճակը XVI—XVII դարերում 108
Հայաստանի քաղաքական պատմության հարցերը XVIII դարում 180
Հավելված 249
Հայ-արևմտաեվրոպական քաղաքական հարաբերությունները XVI—XVIII դդ. 249
Աղբյուրների և գրականության համառոտ ցուցակ 335
Անձնանունների ցանկ 348
Տեղանունների ցանկ 356

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Զուլալյան Մ., Հայ ժողովրդի XIII—XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակների.- Եր. ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990.
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան
Սկան՝ Անի Քամալյան, Վահագն Մխոյան
OCR՝ Արշակ Ծառուկյան, Սոնա Ավագյան, Նելլի Հարությունյան, Գրիգոր Երիցյան, Անի Քամալյան, Հասմիկ Սողոմոնյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice