ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Արման Կիրակոսյան

ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Տիտղոսաթերթ

Առաջաբան

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը օսմանյան կայսրության եվ նրա ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ 19-րդ դարի 30-70-ական թթ.

1. Մեծ Բրիտանիայի մերձավորարևելյան քաղաքականության ձեվավորումը

2. Բրիտանական դիվանագիտության դիրքորոշման սկզբնավորումը Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա հպատակների հանդեպ

3. Մեծ Բրիտանիան և 1850-ական թթ. արևելյան ճգնաժամը

4. Բրիտանական դիվանագիտությունը և Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության խնդիրը 19-րդ դարի 50-ական թթ. վերջին - 70-ական թթ. սկզբին

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ
Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության ոլորտում 1875-1878 թթ. մերձավորարևելյան ճգնաժամի ընթացքում

1. Բրիտանական դիվանագիտությունը և բալկանյան խնդիրը 1875-1877 թթ.

2. Արևմտահայության վիճակը մերձավորարևելյան ճգնաժամի տարիներին ըստ բրիտանական դիվանագիտական փաստաթղթերի

3. Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում և Հայկական հարցը

4. Հայկական հարցը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության և եվրոպական տերությունների դիվանագիտական պայքարի ոլորտում Սան-Ստեֆանոյից մինչև Բեռլին ընկած ժամանակահատվածում

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ
Հայկական բարենորոգումների խնդիրը և բրիտանական կառավարության քաղաքականությունը 1878-1892 թթ.

1. Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կառավարության քաղաքականությունը Հայկական հարցում 1878-1880 թթ.

2. Գլադստոնի կառավարությունը և բարենորոգումների խնդիրը 1880-1885 թթ.

3. Բրիտանական դիվանագիտությունը և Հայկական հարցը 1885-1892 թթ.

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ
Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը 1890-ական թթ. մերձավորարևելյան ճգնաժամի նախօրյակին և ընթացքում

1. Գլադստոնի կառավարությունը և Հայկական հարցը 1892-1894 թթ.

2. Ռոզբերիի կառավարության քաղաքականությունը 1894 թ. Սասունի դեպքերի ընթացքում եվ 1895 թ. բարենորոգումների մայիսյան ծրագիրը

3. Սոլսբերիի կառավարության դիրքորոշումը Հայկական հարցում իշխանության անցնելու առաջին ամիսներին (հունիս - սեպտեմբեր)

4. 1895 թ. բրիտանա-գերմանական բանակցությունները և Հայկական հարցը

5. Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության կոտորածները և Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը (1895 թ. սեպտեմբեր - 1896 թ). օգոստոս)

6. 1896 թ. Կոստանդնուպոլսի հայ բնակչության կոտորածը

7. 1896 թ. անգլո-ռուսական բանակցությունները և Հայկական հարցը

8.Սոլսբերիի կառավարության քաղաքականությունը Հայկական հարցում մերձավորարևելյան ճգնաժամի վերջին փուլում

ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը Հայկական հարցում Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին

1. Բրիտանական դիվանագիտությունը և Օսմանյան կայսրությունը 1900-1914 թթ

2. Բրիտանական դիվանագիտությունը և հայկական բարենորոգումների հարցը 1912-1914 թթ.

Ամփոփում

Գրականության ցանկ

1. Արխիվային նյութեր

2. Հրապարակված փաստաթղթեր

3. Օրագրեր, հուշագրություններ, կենսագրություններ

4. Մենագրություններ, գրքեր և հոդվածներ

5. Պարբերականներ

Բովանդակություն (ըստ գրքի)

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Տրամադրել է` Արման Կիրակոսյան։
HTML կոդավորում՝ Լինա Քամալյան։

Հեղինակային իրավունքները՝ Արման Կիրակոսյան։
Հրապարակված է հեղինակի թույլտվությամբ։ Առանց հեղինակի թույլտվության արտատպումը կամ հրապարակումը արգելվում է։

Տես նաև

Арман Киракосян — Великобритания и Армянский вопрос
Джон Киракосян — Младотурки перед судом истории

Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice