ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Սարգիս Սարգսյան

ՀԱՅ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ


Բովանդակություն   Էջեր 1-4   Ներածություն
Գլուխ 1   Գլուխ 2   Գլուխ 3   Գլուխ 4   Գլուխ 5   Գլուխ 6
Գլուխ 7   Գլուխ 8   Գլուխ 9   Գլուխ 10   Բովանդակություն (ինչպես գրքում)


[էջ 1]

 

Ս.Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 

ՀԱՅ ՌԱԶՄԱԿԱՆ

ԱՐՎԵՍՏԻ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈԻԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 1969

 

[էջ 2]

Դարեր շարունակ Հայ ժողովուրդը պատերազմներ է մղել իր ազգաին անկախության համար, և այգ տևական պատերազմների ընթացքում ձևավորվել ու զրգացել է Հայ ռազմական արվեստը։

Աշխատության հեղինակը՝ պահեստի գնդապետ Ս. Վ. Սարգսյանը, սույն աշխատության մեջ հակիրճ շարադրել է հայ ռազմական արվեստի պատմությունը սկսած հայ ժողովրդի պետականության ստեղծումից մինչև 6-րդ դարը։

 

 

Саркис Варакович Саркисян

Из истории армянского военного искусства

(На армянском языке)

Издательство «Айастан»

Ереван, 1969

[էջ 3]

Խորին, երախտագիտությամբ նվիրում եմ հայ ժողովրդի հերոս զավակների անմար հիշատակին, որոնք զոհվեցին Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատելու համար մղած պայքարում և Սովետական Միության Հայրենական մեծ պատերազմի ռազմաճակատներամ։

 

[էջ 4]

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Սարգիս Սարգսյան — «Հայ ռազմական արվեստի պատմություն»
«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան 1969 թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև

Հովհան Մամիկոնյան - Տարոնի պատմությունը
Առաջին Հանրապետության վերջին օրերը (անհայտ գրողի օրագիր)

Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice