ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Րաֆֆի

ԽԱՉԱԳՈՂԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԸ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վարդան Եվրիկյան ՏԱՂԱՆԴԻ ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՈԻԺՈՎ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ

Ի՞ՆՉ է ԽԱՉԱԳՈՂԸ

Ա
ԹՈԻՅՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱԹԻԼՆԵՐԸ

Բ
ԿՐԿԻՆ ՄՈԼՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գ
ՊԱՆԴԽՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դ
ԿԵՂԾ ՀԱՋԻՆ

Ե
ՓՈՔՐԻԿ ՄԱՔՍԱՆԵՆԳԸ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ

Ա
ԵՐՈԻՍԱՂԵՄԻ ՆՎԻՐԱԿԸ

Բ
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱԳԱԶԻՆ

Գ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՔԱՅԼ, ՍՊԱՆՈԻԹՅՈԻՆ

Դ
ՀԱՎԱՏԱՐՄՈԻԹՅՈԻՆ

Ե
ԳՈՀԱՐՆԵՐ

Զ
ՌԱԲԻ ՇԻՄՈՆԸ

է
ԲԱՐԵԳՈՐԾՈԻԹՑՈԻՆ

Ը
ՓՐԿՈԻԹՅԱՆ ՀՐԵՇՏԱԿԸ

Թ
ԽԻՂՃՍ ԶԱՐԹՆՈԻՄ է

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

Ա
ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ

Բ
ՔԱՋԱԳՈՐԾՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ

Գ
ԱՆԲԱՑԱՏՐԵԼԻ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ

Դ
ԿՈՐԱԾ ՀԱՅՐ

Ե
ԳԱՂՏՆԻՔԸ ԼՈԻԾՎՈԻՄ է

Զ
ԸՆԿԱ ԾՈԻՂԱԿԻ ՄԵՋ

է
ՆԱ ԻՆՁ ՉԹՈՂԵՑ

Ը
ԳԱՆԱՀԱՐՈԻԹՅՈԻՆ

Թ
ԱՔՍՈՐ

Ժ
ՆՐԱՆ ԳՐԵՑԻՆ ՄԵՌԱԾՆԵՐԻ ԹՎՈՒՄ

ԺԱ
ՓԱԽՈՒՍՏ

ԺԲ
ՍԵՐԸ Չէ ՀԱՄԲԵՐՈԻՄ

ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

Ա
ԱՎԱԶԱԿԱՊԵՏԻ ՊԱՏՄՈԻԹՅՈԻՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԳԻՇԵՐ

Բ
ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԻՇԵՐ

Գ
ԵՐՐՈՐԴ ԳԻՇԵՐ

Դ
ՉՈՐՐՈՐԴ ԳԻՇԵՐ

Ե
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԳԻՇԵՐ

Զ
ՀԱՄՐԸ

է
ԻՄ ՆՈՐ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԸ

Ը
ՍՊԻՏԱԿ ՏՆԱԿԸ

Թ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ

Ժ
ՆԵՆԵԻ ԱՐԿԱԾՆԵՐԸ

ԺԱ
ՆԵՐՈԻՄՆ

ԺԲ
ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈԻՄՆ

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Րաֆֆի — «Խաչագողի հիշատակարանը»
«ԱՐԵՎԻԿ», Երևան,1989թ.

Տրամադրել է՝ Վահան, Վարդան և Անատոլի Պապոյաններ
Scanned: Վահան և Վարդան Պապոյաններ
OCR: Վահան և Վարդան Պապոյաններ
Ուղղագրում՝ Անատոլի Պապոյան, Աննա Վրթանեսյան

Տես նաև

«Խամսայի մելիքություններ» ժամանակագրությունը (Ռուսերեն )

Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice