ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Սարգիս Հարությունյանի կազմած «Հայ հին վիպաշխարհը» գիրքը ներկայացնում է հայ հին առասպելներն ու վեպերը:

 

Արձակ

Հայ հին վիպաշխարհը
Նկարիչ` Ֆ. Ա. Գյուլանյան
Երևան, «Արևիկ», 1987թ.:

Տես նաև

Սասունցի Դավիթ

ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice