ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Խաչիկ Դաշտենց

ՌԱՆՉՊԱՐՆԵՐԻ ԿԱՆՉԸ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԽԱՉԻԿ ԴԱՇՏԵՆՑԸ ԵՎ ԻՐ «ՌԱՆՉՊԱՐՆԵՐԻ ԿԱՆԶԸ» ՎԻՊԱՍՔԸ

ԽՈՍՔ ՀԵՂԻՆԱԿԻ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ

 1. «ՌԱՆՉՊԱՐՆԵՐԻ ԿԱՆՉԸ»
 2. ԲԴԵ
 3. ՍԱՄԻՐՈՎ ՃԱՇ
 4. ՏԵՐԳԵՂԱՆՔԻ ԳԻՇԵՐԸ
 5. ԱՐԱԲՈ
 6. ԴԵՊԻ ԿԱՐՄԻՐ ԾԱՌ
 7. ԽԼԱԹԻ ՍԱՐԵՐՈՒՄ
 8. ՆԵՄՐՈԻԹԻ ՎՐԱ
 9. ԿՐԱԿՈՑ ԳԵԼԻ ԳՅՈԻՂՈԻՄ
 10. ՇԱՊԻՆԱՆԴ
 11. ՋՐՎՈՐՆ ՈԻ ԱԼԻԱՆՑԻՔ
 12. ՍՈՍԵԻ ԿԱՆՉԸ
 13. ԲԱՂԵՇԻ ԲԱՆՏՈԻՄ
 14. ԽՈՒԹԵՑԻ ՋՈՐԵՊԱՆԻ ՀԵՏ
 15. ՀԱՎԱՏՔԻ ՈԻԺԸ
 16. ԱՎԵ
 17. ԽԱԼԻԼ
 18. ԱՍՈՐԻ ՑԵՂԱՊԵՏԻ ՁԻՆ
 19. ԻՆԳԼԻԶԻ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՆՎԵՐԸ
 20. ՄԵԾԵՐԻ ԺՈՂՈՎԸ
 21. ԽՐԹԻՆ ՀԱՐՑ
 22. ՊԱՅԹՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՀՐԱՇՔԸ
 23. ՄԵՀՄԵԴ ԷՖԵՆԴԻՆ
 24. ԶՄՈ
 25. ԹԱՂՎԶՈՐԻ ԿՐԱԿԸ
 26. ՎԱՆՔԻ ԿՌԻՎԸ
 27. ԵՐԴՈՒՄ ԵՎ ՊԱՏԻԺ
 28. ՔԱՐԱՅՐԸ
 29. ԳԵՎՈՐԳՆ ՈԻ ՈՍԿԻՆԵՐԸ
 30. ՖԻԴԱՅԻՆԵՐԸ
 31. ԱՌԱՋԻՆ ԳԻՇԵՐԸ
 32. ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ ՄԱՂԸ
 33. ԻՄ ՊԱՇՏՈՆՍ է ՓՈՒՔՍ ՓՉԵԼ
 34. ՓՈՒՔՍ ՓՉԵԼՈՒ ՓՈՐՁԱՆՔԸ
 35. ՏԱՐՐԵՐ ՈՐՈՆՈՂՆԵՐ
 36. ԹԱՄՐԱԳՈՐԾԻ ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՈՒՄ
 37. ՈՒԽՏ ԼԵՌԱՆ ՍՏՈՐՈՏՈԻՄ
 38. ՈՎ ԷՐ ԵՐԳՈՒՄ ԼՈՒՍՆՅԱԿ ԳԻՇԵՐԻՆ
 39. ՕՁԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻՆԳՅՈԼ
 40. ՏԱՎՐՈՍԻ ԲՈՒՔԸ
 41. ԾԾՄԱԿԻ ՔԱՐԱՅՐՆԵՐԸ
 42. ՍՈՒՐԸ ԽՈՆԱՐՀՎԵՑ ԽԱԶԻՆ
 43. ՈՎ ՓՉԵՑ ՃՐԱԳԸ
 44. ՍԵՎ ՍԱՐԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ
 45. ՀԵՍՈԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՄՈՏ
 46. ԳԵՎՈՐԳ ՉԱՈԻՇԻ ՆՎԵՐԸ
 47. ԳԱՂՏՆԻ ՊՍԱԿ
 48. ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՀԱՅԴՈԻԿԸ
 49. ՍՈԻԼՈԻԽ
 50. ՄԱԿԱՐ ԵՎ ՄԱՆՈՒԿ
 51. ԱՐՋԻ ՈՐՋՈԻՄ
 52. ԱՐՏՈՆՔ
 53. ՍԱՍՈԻՆԸ ԷՐՄԵՆԻՍՏԱՆ
 54. ՇԱՂԳԱՄԻ ԾԻԼԸ
 55. ԼԱՃԿԱՆՑԻ ԱՐԹԻՆԻ ՄԱՀԸ
 56. ԱԼԻԶՌՆԱՆՑԻ ՄՈԻՔՈՆ
 57. ՄՈՐՈԻՔ ԵՎ ՄԱՐԹԱ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ

 1. ԴԵՊԻ ԲԱՂԵՇ
 2. ԱՊԱՐԱՆՔԻ ԳԵՂԵՑԿՈՒՀԻՆ
 3. ԲԴԵԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԸ
 4. ՄԵԿ ՀԱՅԸ՝ ՄԵԿ ՈՍԿԻ
 5. ԵՏ ԴԱՐՁԵՔ
 6. ԲԱՍԵՆՈՎ՝ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՊՈԼ
 7. ԲԵՐԴԸ
 8. ԴԵՊԻ ՎԱՅՈՑ ԶՈՐ
 9. ՋՈԻԼՖԱՅԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆ ԱՆՑՆԵԼԸ
 10. ՏՂՄՈԻՏ
 11. ՆԱՀԱՆՋ ԵՎ ՀԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
 12. ՔԱՐԵ ՄՍՈԻՐ
 13. ՎԱ՜Խ, ԻՄ ԱՍԼԱՆՍ ԿՈՐԱՎ
 14. ԵՐԵՔ ԲԱՂԱՐՋ
 15. ԳԻԲՈՆ
 16. ՁԻՆ ՏՎԵՔ՝ ԹՈՂ ՀԵԾՆԻ
 17. ԻՄ ՁԻԱՊԱՆԻ ՊԱՏՄԱԾԸ
 18. ԽՌՈՎԱԾ ՀԱՅԴՈՒԿԱՊԵՏԸ
 19. ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ ՊԱՇԱՐՎԱԾ
 20. ՄԻՏԴ ՊԱՀԻՐ ԻՄ ՀԱՍՑԵՆ
 21. ԲԵՐԴԱՔԱՂԱՔԻ ԱՆԿՈՒՄԸ
 22. ՉՈԼՈՅԻ ՃԱՌԸ ԱԽՈՅԻ ՎՐԱ
 23. ԲԱԺԱՆՈԻՄ ՁԻԱՊԱՆԻՍ ՀԵՏ

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

 1. ՀԱՅԴՈԻԿԻ ՓԱԽՈԻՍՏԸ
 2. ՀԱՄԱԳՅՈՒՂԱՑԻՆԵՐԸ ՕԳՆԵՑԻՆ
 3. ԽԵԼԱԳԱՐ ԱՆԴՐԵԱՍԸ
 4. ՄԻԼՊԵՏԻ ԾՈՑՈԻՄ
 5. ԲԱՑՃԱԿԱՏ ԱՊՐԻՐ, ԻՇԽՆԶՈՐՑԻ
 6. ԵՍ ԻՄ ՄԱՍԻՍԻ ԾԽԻՆ ԿՀԱՎԱՏԱՄ
 7. ԻՍՐՈ ԵՎ ԱԴԱՄ
 8. ԿԻՆԸ ՉՀԱՍՑՐԵՑ ՏԱՔԴԵՂ ԲԵՐԵԼ
 9. ՉՈԼՈՅԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԸ
 10. «ՂԱՐԻԲ ՄՇԵՑԻ»
 11. ԿԱՐՈՏ
 12. ԽԱՉՔԱՐԻ ԱՌԱՋ
 13. ԲՐԱԲԻՈՆ ԾԱՂԻԿԸ
 14. ԿԱՊՈՒՅՏ ՆԺՈՒՅԳԻ ՎԱԽՃԱՆԸ
 15. ՎԵՐԱԴԱՐՁ
 16. ԶԲՈՍԱՅԳՈԻ ՎԵՐԱԿԱՑՈՒՆ
 17. ԵՍ ԷՆ ՃՐԱԳ ՓՉՈՂՆ ԵՄ
 18. «ԽԵՆԹԻ» ԿՈՂՔԻՆ
 19. ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՅՌԱԳՆԱՑԸ
 20. ԻՄ ԱՂՈԻՆՆ ԻՋԱՎ
Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Խաչիկ Դաշտենց «Ռանչպարների կանչը»: Երևան:

Տրամադրել է՝ Արևիկ Գառամովա
Scanned: Արևիկ Գառամովա
OCR: Աննա Վրթանեսյան
Ուղղագրում՝ Աննա Վրթանեսյան

Տես նաև

«Ռանչպարների կանչը» ռուսերեն / ”Зов пахарей” на русском

Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice